Loading...

HỘP ĐĨA CD, DVD

BÓP CD-VCD-DVD
..
CD MECA DÀY TRONG ĐÔI
Kích Thước: 140x125x10 Chất Liệu: Nhựa PS Trong ..
CD MECA DÀY ĐEN ĐƠN
Kích Thước: 140x125x10 Chất Liệu: Nhựa PS Trong ..
CD MECA MỎNG TRẮNG SỮA
Kích Thước: 140x125x5 Chất Liệu: Nhựa PS trong, PP ..
CD MECA MỎNG ĐEN
Kích Thước: 143x126x7 Chất Liệu: Nhựa PP ..
CD MECA TRONG ĐƠN DÀY
Kích Thước: 190x142x9 Chất Liệu: Nhựa PS  ..
CD MỦ MỎNG ĐÔI  ĐEN
Kích Thước: 190x135x8 Chất Liệu: Nhựa PP ..
DVD DÀY ĐÔI SỮA
Kích Thước: 192x136 x8 Chất Liệu: Nhựa PP ..
DVD DÀY ĐƠN ĐEN
Kích Thước: 190x135x14 Chất Liệu: Nhựa PP   ..
DVD MECA MỎNG ĐƠN
Kích Thước: 190x135x14 Chất Liệu: Nhựa PP   ..
DVD MỎNG ĐÔI ĐEN
Kích Thước: 192x136 x8 Chất Liệu: Nhựa PP ..
HỘP ĐĨA SÒ TRÒN
Kích Thước: 124x123x5 Chất Liệu: Nhựa PP ..
SÒ VUÔNG
Kích Thước: 127x124x5 Chất Liệu: Nhựa PP ..
ĐẾ CD ĐEN
Kích Thước: 137x125x4 Chất Liệu: Nhựa PS Trong ..
ĐẾ DVD MECA TRONG
Kích Thước: 185x135x5 Chất Liệu: Nhựa PS Trong ..
ĐẾ DVD ĐEN
Kích Thước: 185x135x5 Chất Liệu: Nhựa PS Trong ..